KOMERČNÉ BÝVANIE

NÁJOMNÉ BÝVANIE

Okrem iného ukončujeme 150 b.j. v Šali