KOMERČNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

Pripravujeme

Čierna voda, Chorvátsky Grob pri Bratislave, 102 bytových jednotiek.

Prvá etapa 58 bytových jednotiek, začiatok realizácie 10/2019. Termín ukončenia 12/2020

Druhá etapa 44 bytových jednotiek začiatok realizácie 6/2020. Termín ukončenia 6/2021

Nitra, výstavba 505 bytových jednotiek