Ukončené projekty

Odborný výklad a konzultáciu k referenčným stavbám Vám rád poskytne - Riaditeľ divízie výstavby nájomných bytov, Ing. Miroslav Laurinc.