NÁJOMNÉ BÝVANIE

Slovensko má dnes jeden z najhorších podielov nájomných bytov v rámci EÚ. Pohybuje sa na úrovni 6%.

Zároveň procesy spojené s výstavbou nájomných bytov sú špecifickou striktnou legislatívou, ktorá reguluje technické parametre stavieb na jednej strane a komplikovanou administratívou kompletizovania žiadostí na strane druhej. Problematika obstarania nájomných bytov pre mestá a obce si vyžaduje komplexný osobitý prístup a koncepčné riešenia, ktoré pre vás zabezpečujeme s tímom odborníkov pracujúcich v problematike desať a viac rokov.

Administratívne jadro divízie nájomných bytov dnes tvoria oddelenie projektového manažmentu a projektové štúdio, ktoré v kooperácii s obchodno-právnym oddelením stoja za úspešným procesom podávania žiadostí jednotlivých projektov a spolu s technickým oddelením i za samotnou realizáciou výstavby nájomných bytov, čím Vám v konečnom dôsledku dokážeme ušetriť nielen čas, ale aj Vaše peniaze.

Municipality a ich obyvatelia si zaslúžia nielen kvalitné bývanie, ale i stabilného partnera ktorý vám ho dokáže poskytnúť.

Riaditeľ divízie výstavby nájomných bytov
Ing. Miroslav Laurinc